Neuromodulácie

Prinášame špičkové mikroelektronické implantovateľné technológie, ktoré pomáhajú pacientom zvládať chronickú bolesť a neurologické stavy zo skupiny extrapyramidových ochorení (Parkinsonova choroba, dystónia, esenciálny tremor).

Neuromodulačné zariadenia priamo ovplyvňujú nervy elektrickými signálmi alebo inými formami energie – modulujú abnormálne správanie nervových dráh spôsobené chorobným procesom.

Kontakt

nmd@intermedical.sk

Zodpovedné osoby:

RNDr. Jana Škodová
Divisional Business Director

1 | Hlboká mozgová stimulácia

Deep Brain Stimulation (DBS)

DBS predstavuje modernú, vysoko efektívnu neuromodulačnú liečbu spočívajúcu v trvalej elektrickej stimulácii špecifických jadier v hĺbke mozgu.

Tenká stimulačná elektróda je do vybraného jadra v mozgu na každej strane hlavy zavedená cez malý návrt v lebke. Elektródy sa pripoja na predlžovacie kábliky a tieto sa následne zasunú do programovateľného generátora podkožne implantovaného v oblasti pod kľúčnou kosťou.

Efekt liečby je založený na schopnosti neurostimulátora meniť komunikáciu medzi rôznymi oblasťami mozgu, ktoré sa podieľajú na vzniku príznakov konkrétneho ochorenia. Hlboká mozgová stimulácia však tieto choroby nevylieči, avšak vysoko efektívne tlmí ich symptómy.

DBS sa indikuje u pacientov s Parkinsonovou chorobou, esenciálnym trasom a pri niektorých dystonických syndrómoch.

Implantácia systému DBS sa zvažuje po vyčerpaní konzervatívnych možností, avšak aktuálnym trendom je indikácia pacientov v počiatočných štádiách zneschopnenia so zachovaným pracovným zaradením.

Parkinsonova choroba ako „progresívne“ a „degeneratívne“ neurologické ochorenie je indikovaná na DBS až v takmer 80% pacientov v skupine diagnostikovaných extrapyramidových ochorení.

DBS je možnosť liečby, ktorá pacientom pomáha znížiť symptómy ochorenia, a tým významne zlepšiť kvalitu ich života.

Keď ľudia žijúci s Parkinsonovou chorobou vnímajú poruchu motorických funkcií, je to preto, že nízke hladiny dopamínu v mozgu spôsobujú abnormálnu signalizáciu. DBS reguluje tieto signály cielenou stimuláciou.

Výsledky DBS sa líšia od človeka k človeku v závislosti od celkovej úrovne zdravia, progresie samotného ochorenia a rozsahu terapie.

Ide o bezpečné a efektívne riešenie na zvládnutie a zníženie symptómov Parkinsonovej choroby, ako je tras, pomalosť, stuhnutosť, nekontrolované pohyby, inkontinencia a náladovosť.

Môže znížiť dávku užívaných liekov.

U pacientov s esenciálnym trasom vedie DBS v priemere k 70 % zníženiu symptómov v závislosti od typu a lokalizácie.

Boston Scientific je výrobca najnovších DBS systémov:

Implantovateľné pulzné generátory

Vercise Genus™ R16 Systém

Vercise Genus™ P16 Systém

Vercise PC

Vercise GEVIA

Smerové elektródy Vercise cartesia

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Systém bezdrôtového nabíjania

Software VerciseTM Neural Navigator 4

Personalizovaná terapia

BRAINLAB Elements

Beamsearch

Heart ConnectTM

katalóg o DBS

Vrátiť si svoj život späť

Prečítajte si viac o DBS a aktuálnej ponuke produktov v katalógu od Boston Scientific. V prípade otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

katalóg produktov

Vercise DBS Systems

Pozrite si aktuálnu ponuku produktov od spoločnosti Boston Scientific. V prípade otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať.

2 | Miechová stimulácia

Spinal Cord Stimulation (SCS)

Chronická bolesť je definovaná ako nepretržitá a dlhodobá bolesť trvajúca viac ako 12 týždňov. Môže pretrvávať mesiace alebo dokonca roky a môže byť veľmi ťažké ju liečiť. Najčastejšie sa vyskytuje bolesť chrbta a dolných končatín.

Dochádza k nej po chorobe alebo zranení, ktoré sa zdá byť vyliečené alebo sa môže vyvinúť bez zjavného dôvodu.

SCS terapia je navrhnutá tak, aby pomohla liečiť chronickú, pretrvávajúcu bolesť.

Stimulácia miechy (SCS) je osvedčená dlhodobá a účinná terapia na zvládanie chronickej bolesti, aj tam, kde  iné terapie zlyhali.

Systémy SCS majú malý generátor impulzov- stimulátor a tenké drôtiky - elektródy. Stimulátor sa chirurgicky umiestni do podkožia v sedacej oblasti.

Po zapnutí vysiela mierne impulzy elektrického prúdu cez pripojené elektródy do špecifických nervov v mieche. Tieto impulzy blokujú vnímanie bolesti.

Diaľkové ovládanie umožňuje pacientovi zapnúť a vypnúť stimuláciu, zvýšiť a znížiť úroveň stimulácie a zamerať sa na rôzne bolestivé oblasti v tele pomocou nastavení alebo programov presne podľa jeho individuálnych potrieb.

SCS neodstraňuje zdroj bolesti, mení len spôsob, akým ju mozog vníma. Bolesť je nahradená jemným brnením, prípadne pacient ani nevníma stimuláciu a cíti len úľavu od bolesti. Za úspešnú terapiu sa považuje stav, keď sa vnímanie bolesti zníži aspoň o 50%.

SCS je vhodná na chronickú nezvládnuteľnú bolesť trupu a/alebo končatín, vrátane jednostrannej alebo obojstrannej bolesti spojenej s nasledujúcim syndrómom: 

 • FBSS /Failed back surgery syndrome – stav po neúspešnej operácii driekovej chrbtice/
 • FNSS /Failed neck surgery syndrome – stav po neúspešnej operácii krčnej chrbtice/
 • Koreňový syndróm
 • Chronická bolesť po laminektómii
 • Komplexný regionálny bolesťový syndróm
 • Periférna kausalgia

Neurostimulácia je vhodným a efektívnym spôsobom liečby chronickej neustupujúcej bolesti s mnohými výhodami:

 • Miniinvazívny výkon
 • Výrazné zlepšenie kvality života pacienta úľavou od bolesti
 • Krátky čas rekonvalescencie, zlepšenie pohyblivosti a funkčnosti pri bežných činnostiach
 • Znížené užívanie liekov (analgetiká, opioidy, antidepresíva a i.)
 • Presné cielenie a ovplyvnenie miesta/zdroja bolesti
 • Dlhodobá životnosť neurostimulátora

Boston Scientific je výrobca najnovších SCS systémov:

Implantovateľné pulzné generátory

WaveWriter Alpha™ SCS Systém
– nová éra personalizovanej terapie

WaveWriter Alpha je prvé portfólio SCS navrhnuté tak, aby poskytovalo:

Precision Montage™ MRI SCS Systém

Precision Montage MRI spája špičkové programovanie, ktoré preukázateľne poskytuje vynikajúcu úľavu od bolesti a bezpečné MRI celého tela.

Elektródy

Bezkonkurenčné možnosti perkutánnych aj chirurgických elektród navrhnuté tak, aby  poskytli väčšiu flexibilitu a prístup k celotelovej MRI.

Spoločnosť Boston Scientific teraz s ďalšími perkutánnymi elektródami poskytuje najviac možností konfigurácie perkutánnych elektród od ktoréhokoľvek výrobcu SCS.

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie FreeLink™

Bezdrôtové diaľkové ovládanie FreeLink™ sa ľahko používa a je navrhnuté tak, aby poskytovalo kontrolu ,,na dosah ruky,, pacientovi – čo im umožňuje jednoducho upraviť stimuláciu tak, aby vyhovovala ich rôznym potrebám.

Systém bezdrôtového nabíjania

katalóg produktov

Obráťte sa k chronickej bolesti chrbtom

Prečítajte si viac o chronickej bolesti či mozgovej stimulácii v katalógu od Boston Scientific. V prípade otázok alebo záujmu nás prosím kontaktujte. 

katalóg produktov

SPINAL CORD STIMULATION PRODUCT CATALOGUE 2022

Pozrite si aktuálnu ponuku produktov na miechovú stimuláciu v produktov katalógu od Boston Scientific. V prípade otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať.