Kontakt

NITRA

Hlavná prevádzka spoločnosti
Centrálny sklad

InterMedical Plus, s.r.o.

Levická 7E
949 01 Nitra

InterMedical Group, s.r.o.

Levická 7E
949 01 Nitra

Kontakt

Vladímíra van Wyk

info@intermedical.sk

BRATISLAVA

Pobočka

Mostová 4 – Carlton Savoy Offices 
811 02 Bratislava

Kontakt

Daniela Záležáková

+421 917 350 656
daniela.zalezakova@intermedical.sk

Henrieta Štendová

+421 907 743 844
henrieta.stendova@intermedical.sk

Korešpondenčné adresy

Levická 7B
949 01 Nitra

alebo

Mostová 4 – Carlton Savoy Offices
811 02 Bratislava

Fakturačná adresa

Levická 7E
949 01 Nitra

Zoznam kontaktov

Fakturačné údaje

InterMedical Plus, s.r.o.

Levická 7E
949 01 Nitra

IČO: 50 085 999 
DIČ: 2120167896
IČ DPH: SK2120167896

Bankové spojenie:
SK38 1100 0000 0029 4901 5160

Zápis v OR:
Okresný súd Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.42052/N

InterMedical Group, s.r.o.

Levická 7E
949 01 Nitra

IČO: 50 090 623
DIČ: 2120173726
IČ DPH: SK2120173726

Bankové spojenie:
SK14 1100 0000 0029 4001 5156

Zápis v OR:
Okresný súd Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.42050/N

Korešpondenčná adresa

Nitra – hlavná prevádzka

Levická 7B
949 01 Nitra

Bratislava - pobočka

Mostová 4 – Carlton Savoy Offices
811 02 Bratislava

Hlavný kontakt

Prevádzka & Fakturácie & Sklad

info@intermedical.sk

Obchod

sales@intermedical.sk

Špecializované divízie
IC - Intervenčná kardiológia

ic@intermedical.sk

Arytmológia CRM a elektrofyziológia (EP)

arytmologia@intermedical.sk

PI - Intervenčná rádiológia

pi@intermedical.sk

Neurorádiológia

neuro@intermedical.sk

Endoskopia

endo@intermedical.sk

Urológia

uro@intermedical.sk

Gynekológia

gynekologia@intermedical.sk

Neuromodulácie

nmd@intermedical.sk

Medicínske prístrojové technológie a servis
Eva Zinner

eva.zinner@intermedical.sk

Rado Mach – Technický manažér

rado.mach@intermedical.sk