Kontakt-1

Hlavná prevádzka spoločnosti, Nitra

InterMedical Plus, s.r.o.

Janka Kráľa 114
949 01 Nitra

InterMedical Group, s.r.o.

Janka Kráľa 114
949 01 Nitra

Back Office Manager:

Vladímíra van Wyk

+ 421 907 913 112
vladimira@intermedical.sk

Bratislava - Pobočka

Mostová 4 – Carlton Savoy Offices 
811 02 Bratislava

Office & Marketing Manager

Daniela Záležáková

+421 917 350 656
daniela.zalezakova@intermedical.sk

Centrálny sklad, Nitra

Ďurková 18
949 01 Nitra

Terézia Pavelová

+421 917 767 679
tereza@intermedical.sk

Skovajsová Ingrid

+421 918 819 808
ingrid@intermedical.sk

Zoznam kontaktov

Fakturačné údaje a korešpondencia

InterMedical Plus, s.r.o.

Levická 7E
949 01 Nitra

IČO: 50 085 999 
DIČ: 2120167896
IČ DPH: SK2120167896

Bankové spojenie:
SK38 1100 0000 0029 4901 5160

Zápis v OR:
Okresný súd Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.42052/N

InterMedical Group, s.r.o.

Levická 7E

949 01 Nitra

IČO: 50 090 623 

DIČ: 2120173726

IČ DPH: SK2120173726

Bankové spojenie:
SK14 1100 0000 0029 4001 5156

Zápis v OR:
Okresný súd Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.42050/N

Korešpondenčná adresa

Nitra – hlavná prevádzka

Janka Kráľa 114
949 01 Nitra

Bratislava - pobočka

Mostová 4 – Carlton Savoy Offices
811 02 Bratislava

Vedenie a iné zodpovedné osoby

CEO Konateľka
Ing. Bibiana Šikulajová

+421 918 345 094 
bibiana@intermedical.sk

COO Prevádzková riaditeľka
Mgr. Lucia Jašíčková

+421 907 913 020
lucia@intermedical.sk

CFO Finančný riaditeľ
Ing. Radoslav Zápražný

+421 903 423 740
rado.zaprazny@intermedical.sk

Finančný manažér
Ing. Róbert Hrabinský

+421 905 857 018
robert.hrabinský@intermedical.sk

Finančný kontrolór
Martin Kollár

+421 905 416 483
martin.kollar@intermedical.sk

Verejné obstarávanie
Štendová Henrieta

+421 907 743 844
henrieta.stendova@intermedical.sk

Zodpovedný farmaceut
Mgr. Eva Matejková

matejkova@intermedical.sk

Market Access
Ing. Klaudia Beňová

+421 917 136 975
+421 918 993 590
klaudia.benova@intermedical.sk

Mgr. Natália Piterková

+421 908 504 666
natalia.piterkova@intermedical.sk

Fakturačné oddelenie
Ing. Majerová Viera

+421 907 619 781
majerova@intermedical.sk

Ing. Čurgalyová Barbora

+421 918 345 095
barbora@intermedical.sk

Mgr. Ozorovská Kristína

+421 918 687060
kristina@intermedical.sk

Šulanová Michaela

+421 917 333 975
michaela@intermedical.sk

Špecialisti technologických divízií

IC - Intervenčná kardiológia
RNDr. Michail Pedan

+421 917 406 492
mpedan@intermedical.sk

Mgr. Jana Kršiaková

+421 903 240 651
jana.krsiakova@intermedical.sk

Arytmológia CRM & ELEKTROFYZIOLÓGIA (EP)
PaedDr. Tatiana Závodská

+421 918 410 518
tatiana.zavodska@intermedical.sk

Ing. Vladimír Vancel

+421 905 909 439
vladimir.vancel@intermedical.sk

Arytmológia FSC - CRM & EP
Ing. Andrej Juráš

+421 917 544 049
andrej.juras@intermedical.sk    

Mgr. Dominika Sersenová, PhD.

+421 905 298 478
dominika.sersenova@intermedical.sk

Ing. Tomáš Srebala

+421 918 497 707
tomas.srebala@intermedical.sk

PI - Intervenčná rádiológia
Ing. Denisa Neumanová

+421 917 855 726 
denisa@intermedical.sk

Mgr. Fehérová Nikoleta

+421 911 866 671
nikol.feherova@intermedical.sk

Mgr. Slottová Jozefa

+421 915 805 512
joja.slottova@intermedical.sk

Neurorádiológia
Mgr. Barbora Bebjaková Koóšová

+421 905 345 996
barbora.koosova@intermedical.sk

Mgr. Michal Výbera

+421 917 552 209
michal.vybera@intermedical.sk

Endoskopia
Mgr. Mirka Hromcová

+421 915 809 874 
mirka.hromcova@intermedical.sk

Ing. Denisa Štorová

+421 905 344 924
denisa.storova@intermedical.sk

Urológia
Martin Juráš, PhD. MBA

+421 907 882 947
martin.juras@intermedical.sk

Michal Laššák

+421 905 986 281
michal.lassak@intermedical.sk

Gynekológia
Martin Juráš, PhD. MBA

+421 907 882 947
martin.juras@intermedical.sk

Monika Brázdová

+421 905 910 769
monika.brazdova@intermedical.sk

Andrea Šoóšová

+421 915 188 321
andrea.soosova@intermedical.sk

Neuromodulácie
RNDr. Jana Škodová

+421 910 911 166
jana.skodova@intermedical.sk

MVDr. Oľga Suthe

+421 918 813 187
olga.suthe@intermedical.sk

Medicínske prístrojové technológie a servis
Radoslav Mach

+421 915 852 288
rado.mach@intermedical.sk

Eva Zinner

+421 910 922 145 
eva.zinner@intermedical.sk