InterMedical Plus  |  InterMedical Group

Obe spoločnosti pôsobia na trhu dodávok špeciálneho zdravotníckeho materiálu a medicínskych technológii už takmer 20 rokov.
Špecializujú sa na oblasti miniinvazívnej a intervenčnej medicíny pre kardiológiu, rádiológiu, neurorádiológiu, elektrofyziológiu, arytmológiu, endoskopiu, urológiu, neuromodulácie.

Na slovenský trh prinášajú technologicky vyspelé portfólio produktov od výrobcov Boston Scientific, Stryker Neurovascular, Somatex, Impulse Dynamics, Sanochemia, Nemoto, Stille. Široký sortiment ŠZM je doplnený aj o medicínsko-technickú podporu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Spoločnosti sa zaviazali dodržiavať princípy transparentnosti a etického správania sa v zdravotníckom segmente a sú aktívnym členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED.

Špecializované divízie

KARDIOLÓGIA: INTERVENČNÁ kardiológia
RNDr. Michail Pedan +421 917 406 492 mpedan@intermedical.sk
Mgr. Jana Kršiaková +421 903 240 651 jana.krsiakova@intermedical.sk
KARDIOLÓGIA: ŠTRUKTÚRY srdca
RNDr. Michail Pedan +421 917 406 492 mpedan@intermedical.sk
ARYTMOLÓGIA: Poruchy srdcového rytmu
PaedDr. Tatiana Závodská +421 918 410 518 tatiana.zavodska@intermedical.sk
Ing. Vladimíra Machová +421 917 327 885 vladimira.machova@intermedical.sk
Ing. Andrej Juráš - FSC +421 917 544 049 andrej.juras@intermedical.sk
ARYTMOLÓGIA: Elektrofyziológia
PaedDr. Tatiana Závodská +421 918 410 518 tatiana.zavodska@intermedical.sk
Ing. Andrej Juráš - FSC +421 917 544 049 andrej.juras@intermedical.sk
Mgr. Dominika Sersenová - FSC +421 905 298 478 dominika.sersenova@intermedical.sk
RÁDIOLÓGIA: Intervenčná rádiológia
Ing. Denisa Neumanová +421 917 855 726 denisa@intermedical.sk
Mgr. Jozefa Slottová +421 915 805 512 joja.slottova@intermedical.sk
RÁDIOLÓGIA: Kontrastné látky (lieky)
Ing. Denisa Neumanová +421 917 855 726 denisa@intermedical.sk
RÁDIOLÓGIA: Medicínske technológie
Eva Zinner +421 910 922 145 eva.zinner@intermedical.sk
NEURORÁDIOLÓGIA
Mgr. Barbora Bebjaková Koóšová +421 905 345 996 barbora.koosova@intermedical.sk
Ing. Michal Výbera +421 917 552 209 michal.vybera@intermedical.sk
ENDOSKOPIA
Mgr. Mirka Hromcová +421 915 809 874 mirka.hromcova@intermedical.sk
Ing. Denisa Štorová +421 905 344 924 denisa.storova@intermedical.sk
UROLÓGIA
Martin Juráš, PhD. +421 907 882 947 martin.juras@intermedical.sk
UROLÓGIA: Urogynekológia
Andrea Šoošová +421 915 188 321 andrea.soosova@intermedical.sk
Ing. Vladimíra Machová +421 917 327 885 vladimira.machova@intermedical.sk
NEUROMODULÁCIE
RNDr. Jana Škodová +421 910 911 166 jana.skodova@intermedical.sk

Kontakt

Hlavná prevádzka spoločnosti
(korešpondečná adresa)

InterMedical Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 114
949 01 Nitra

InterMedical Group, s.r.o.
Janka Kráľa 114
949 01 Nitra


Office Manager

Lucia Jašíčková
+421 907 913 020

Zodpovedný farmaceut

Mgr. Eva Matejková
matejkova@intermedical.sk


Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje

InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50 085 999
DIČ: 2120167896
IČ DPH: SK2120167896
Bankové spojenie:
SK38 1100 0000 0029 4901 5160
Hodžova 11
949 01 Nitra

InterMedical Group, s.r.o.
IČO: 50 090 623
DIČ: 2120173726
IČ DPH: SK2120173726
Bankové spojenie:
SK14 1100 0000 0029 4001 5156
Hodžova 11
949 01 Nitra

Konateľ:

Ing. Bibiana Šikulajová
bibiana@intermedical.sk


Pobočka
(korešpondečná adresa)

InterMedical Plus, s.r.o.
Carlton Savoy Complex
Mostová 4
811 02 Bratislava

Office & Marketing Manager

Daniela Záležáková
+421 917 350 656
daniela.zalezakova@intermedical.sk